Liên Hệ
Đăng Ký Đăng Nhập

ĐỔI THẺ CÀO

► Quý Khách Đổi Thẻ Cào Vui Lòng Nhập Đúng Số Seri Để Được Xử Lí Nhanh Nhất Có Thẻ.

► Khi Nạp Thẻ Vui Lòng không Thêm Các Kí Tự Đặc Biệt Như: = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.

► Rút Tiền Theo Nội Dung Mình Thích. Sản Lượng Trên 5M/1 Ngày Sẽ Được Set Lên Đại Lí.

► Quý Khách Vui Lòng Kiểm Tra Đúng Mệnh Giá Để Tránh Trừ 50% Mệnh Giá Thực Của Thẻ.

► Ví Dụ: Quý Khách Nạp 100.000đ Theo Chiết Khấu Thực Chỉ Còn 80.000đ Trừ 50% Còn Lại 40.000đ Nhé. 

► Xem Lịch Sử Đổi Thẻ Cào Hoặc Trạng Thái Vui Lòng: Bấm Đây

► Liên Hệ Hỗ Trợ Về Vấn Đề Lỗi Hay API: Bấm Đây

► Chú Ý : Chiết Khấu 0% Là Mệnh Giá Không Tồn Tại Không Gạch Được.


Bảng Phí Đổi Thẻ Cào

Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 17% 16% 17% 12% 12% 12% 13% 15%
Thành Viên/API 22% 22% 22% 18% 18% 18% 18% 20%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 17% 17% 15% 13% 13% 14% 14% 15%
Thành Viên/API 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Thành Viên/API 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 16.5% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Thành Viên/API 17.5% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Thành Viên/API 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
Thành Viên/API 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 0% 32% 0% 26% 26% 26% 0% 26%
Thành Viên/API 0% 35% 0% 28% 28% 28% 0% 28%
Nhóm Thành Viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại Lý 32% 32% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Thành Viên/API 35% 35% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

TOP 5 NGƯỜI NẠP TRONG THÁNG

Tiền Thưởng Sẽ Được Chuyển Trong Vòng 3 Ngày Của Tháng Mới !!!
HẠNG NGƯỜI DÙNG TỔNG TIỀN NẠP TIỀN THƯỞNG
1 Vũ Đức Hoàng 5.750.000đ 1.500.000đ
2 Lê Minh Tuấn 3.282.000đ 1.000.000đ
3 Tuan2k3 1.780.500đ 500.000đ
4 Nguyễn Phương Thùy 893.480đ 500.000đ
5 Cậu Bé 13T 630.452đ 300.000đ