Liên Hệ Admin
Chat Ngay
ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

DOICARDRE.COM - VÍ DCR 

Hotline: 0865638277


➤ Kết Nối Api liên hệ ADMIN để được set CẤP BẬC Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín
➤ Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI. 
 Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin web/shop đối tác, web con. 

➤ Fanpage chính thức: Tại Đây! ⭐
➤ Hỗ trợ tích hợp API: Tại Đây!
➤ Group thông báo: Telegram
➤ Tạo website giá rẻ: Tại Đây!
➤ Tạo website con đổi thẻ: Tại Đây​​​​​

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên/vip 13.4% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
Đại Lý 13.2% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1%
Webcon/Api 12.9% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên/vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Đại Lý 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 10.8%
Webcon/Api 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 10.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên/vip 18.5% 18.5% 18.5% 18% 16.3% 15.5% 15% 14.5%
Đại Lý 17.8% 17.8% 17.8% 17.3% 15.6% 14.8% 14.3% 13.8%
Webcon/Api 17.5% 17.5% 17.5% 17% 15.3% 14.5% 14% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên/vip 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%
Đại Lý 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
Webcon/Api 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên/vip 10.3% 10.3% 11.3% 10.3% 10.3% 10.3% 11.3% 10.3% 10.3%
Đại Lý 9.6% 9.6% 10.6% 9.6% 9.6% 9.6% 10.6% 9.6% 9.6%
Webcon/Api 9.3% 9.3% 10.3% 9.3% 9.3% 9.3% 10.3% 9.3% 9.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên/vip 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16% 16% 16.5%
Đại Lý 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 15.3% 15.3% 15.8%
Webcon/Api 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 15% 15.5%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên/vip 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Đại Lý 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%
Webcon/Api 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên/vip 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13.2% 13.2% 13.2%
Đại Lý 12.3% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 12.5% 12.5% 12.5%
Webcon/Api 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.2% 12.2% 12.2%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ

► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ ( API MUA THẺ::ẤN VÀO ĐÂY!! )

► DoiCardRe.Com bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )    


Tin tức và sự kiện